img

ZADZWOŃ

img

NAPISZ

Przedszkole narciarskie Wisła Cienków

W odpowiedzi na duże zainteresowanie sportami zimowymi przez okres ferii nasza szkoła SkiCarv w Wiśle na Cienkowie wychodzi z inicjatywą skierowaną do rodziców dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym ( przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum), które zapraszamy do grupowej nauki narciarstwa w ciekawej i niebanalnej formie.

Sezon 2023/2024 jest kolejnym okresem w którym kontynuujemy program grupowych szkoleń narciarskich w formie „przedszkola narciarskiego” do uczestnictwa którego zapraszamy wszystkie dzieci przyjeżdzające do Wisły na okres ferii zimowych.


Nasz program ma na celu:

 • Uniknięcie sytuacji, gdy nauka bez wykwalifikowanego instruktora może zakończyć się kontuzją, co przeważnie zniechęca do dalszej jazdy na nartach.
 • Uniknięcie błędnych nawyków ruchowych, które utrwalone powodują blokadę w prawidłowej jeździe.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia i zakorzenianie wszelkiej aktywności ruchowej w tym narciarstwo w okresie zimy jako sposobu na spędzanie wolnego czasu.
 • Naukę zasad bezpieczeństwa dotyczącą zachowania na stoku i poza nim.
 • Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jako alternatywy wobec gier komputerowych oraz telewizji.

Założenia projektu „przedszkole narciarskie” prowadzonego przez S.N. SKI-CARV dotyczą:

 • Zapewnienia profesjonalnego szkolenie narciarskiego poprzez wykwalifikowanych i doświadczonych w pracy z dziećmi instruktorów narciarstwa.
 • Udostępnienia profesjonalnej wypożyczalni nart w której osoby uczestniczące w programie „przedszkole narciarskie” mają do dyspozycji sprzęt po bardzo promocyjnych cenach (ilość nart ograniczona).
 • Możliwości nauki na różnym stopniu zaawansowania.
  W zależności od umiejętności następuje zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy uczących.

Główne cechy programu

 • Czas trwania: od poniedziałku do piątku – 3 godziny dziennie z 15 minutową przerwą w środku zajęć
 • Łączny czas szkolenia: 15 godzin
 • Koszt za cały kurs: 750 zł (nie zawiera karnetów na wyciągi http://www.cienkownarty.pl/zima/cennik,2.html )
 • Szkolenie w grupach nie przekraczających 4-6 kursantów na jednego instruktora
 • Trzy grupy zaawansowania: początkująca, średniozaawansowana, zaawansowana

Bardzo istotną informacją dla dzieci które nigdy nie miały kontaktu z narciarstwem jest odbycie przynajmniej 1-2 godzin lekcji indywidualnych przed zapisaniem się do grupy początkującej.


Turnusy naszych kursów

15.01 - 19.01 - 2024

22.01 - 26.01 - 2024

29.01 - 02.02 - 2024

05.02 - 09.02 - 2024

12.02 - 16.02 - 2024

19.02 - 23.02 - 2024

kliknij: Formularz zgłoszeniowy


Regulamin Przedszkola Narciarskiego


§1
Przedszkole odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:45 do 12:45 na stoku narciarskim Cieńków w Wiśle
§2
Grupa może liczyć 4 – 6 osób
§3
W przedszkolu uczestniczą dzieci w wieku od 5 – 13 lat. Zajęcia odbywają się w trzech grupach zaawansowania: początkująca, średnio zaawansowany i zaawansowany.
§4
W czasie trwania zajęć przewidywana jest jedna przerwa około 15-20 min.
§5
Pierwszego dnia zajęć o godzinie 9.30 Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do stawienia się w siedzibie Szkoły Narciarskiej SKI-CARV celem dopełnienia wszystkich formalności.
§6
Każdego dnia Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko punktualnie i gotowe do zajęć.
§7
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w kask (Dz. U. z 2009 r., nr 226; poz 1809).
§8
Instruktor podczas pierwszych zajęć będzie weryfikował umiejętności dziecka i ewentualnie kwalifikował do grupy jeżdżącej na innym poziomie.
§9
Podstawowe umiejętnością w grupach średnio zaawansowanej i zaawansowanej jest zdolność jazdy na wyciągu i samodzielnego podniesienia się po upadku.
§10
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu zbyt małej ilości uczestników, zbyt zróżnicowanego poziomu uczestników uniemożliwiającego przeprowadzenie szkolenia narciarskiego lub złych warunków pogodowych.
§11
Koszt pięciodniowego przedszkola to 750 zł. Kwotę tą należy wpłacić przed pierwszymi zajęciami w siedzibie szkoły. Nie jest ona zwracana w przypadku rezygnacji z zajęć.
§12
Koszt szkolenia narciarskiego nie obejmuje kosztów przejazdu wyciągiem.
§13
Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są poinformować Biuro Szkoły Narciarskiej SKI-CARV o wszystkich zdrowotnych problemach dziecka (zwłaszcza o uczuleniach i chorobach przewlekłych).
§14
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz za zabezpieczenie oraz odpowiednie wyregulowanie sprzętu narciarskiego.
§15
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora
§16
Uczestnicy zajęć powinni posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków